топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+83.69
avatar

QarMII

Батафсил

ШАРҚ ГАВХАРИ

QarMII
Илм-фан
ШАРҚ ГАВХАРИ
Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолиятида 2давр яққол кўзга ташланади.Биринчи даври (1360-1385) Мовароуннахрни мўғул хонлигидан озод қилиб  ягона марказлашган давлат тузиш, ўзаро   урушларга барҳам бериш.Иккинчи даври (1386-1405) эса икки йиллик, уч йиллик, беш йиллик, деб аталувчи бошқа мамлакатларга юришлари билан

Физиологик фаол бўлган суюқ азотли ўғитлар олиш жараёнининг тадқиқоти

QarMII
Илм-фан
Физиологик фаол бўлган суюқ азотли ўғитлар олиш жараёнининг тадқиқоти
 
 
            Ўзбекистон Республикасида мўлжалланган иқтисодий ва социал ривожлантиришнинг асосий йўналишларида минерал ўғитлар ишлаб чиқариш саноатини юксак даражада ривожлантириш кўзда тутилган. Тупроқни

Соғлом авлод - юрт келажаги

QarMII
Илм-фан
Саломатлик – бу нафақат касаллик белгиларининг йўқлиги, балки жисмоний, руҳий ва ижтимоий фарованлик холати, деб таърифланади.
Саломатлик – бу организмни ташкил этувчи барча тизимларнинг аниқ ва ритмик равишда ўз вазифаларини бажариши туфайли инсон ўз ақлий ва меҳнат фаолиятини бажара олиши ва жамиятда ўз ўрнини эгаллаши.
Умуман

Миссионерлик ва прозелитизм –келиб чикиши ва жамиятга таҳдиди

QarMII
Илм-фан
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг «Юксак маънавият — енгилмас куч» номли тарихий асарининг учинчи бобида ҳозирги даврда глобаллашув жараёнлари таъсирида тобора кенгайиб, янги-янги йўналишларда намоён бўлаётган маънавий таҳдидлар масаласини чуқур илмий-амалий таҳлил қилиб берилди. «Айни пайтда, — деб таъкидлайди И.Каримов, — ҳаёт ҳақиқати шуни

Гиёҳвандликни келтириб чиқарувчи омиллар ва уни олдини олиш йўллари

QarMII
Илм-фан
         Ҳозирги кунда инсоният ҳаётига таҳдид солаётган умуминсоний глобал муаммолардан бири гиёҳвандликдир. Ҳаммамизга аёнки, гиёҳвандлик воситалари – истеъмол қилиш натижасида инсоннинг марказий асаб тизимини қўзғатувчи, организмда ўрганишни (тобеликни) вужудга келтирувчи, келиб чиқиши табиий ёки синтетик

”Оммавий маданият”нинг ёш авлод эстетик тарбиясига салбий таъсири .

QarMII
Илм-фан
Бугунги кунда  жамиятимизда инсон  фаолиятини бошқариб боришдан кўра, ушбу жараённи инсоннинг ўзи ташкил этиши кераклилиги кўп бора  уқтирилмоқда. Бу жараёнда санъат мохиятан шахснинг хис-туйғуларига таъсир кўрсатишга қодир  бўлган мухим восита сифатида инсонни доимо ўзига жалб этиб  келган. Санъат инсоннинг эхтирослар ва

Олий таълимда янги истиқболлар эшиги кенг очилмоқда

QarMII
Илм-фан
Ҳар қандай жамиятнинг тараққиёти, ҳеч шак-шуҳба йўқки, биринчи галда ёш авлоднинг қай даражада таълим ва тарбия олиш билан белгиланади.
Мамлакатимиз мустақиллиги, шу нуқтаи-назардан қаралганда ҳозирги авлод зиммасига катта талаб ва масъулиятларни юклаётгани ҳам айни ҳақиқат. Бунинг боиси, барча жабҳаларда бўлгани сингари истиқлол олий таълим

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlashning qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rivojlantirishdagi o‘rni

QarMII
Илм-фан
Joriy yilning 14-15 aprel kunlari institutda Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlashning qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rivojlantirishdagi” mavzusida ilmiy anjuman bo‘lib o‘tdi. Anjumanga professor-o‘qituvchilar, katta

Олам аро одам азиз

QarMII
Илм-фан
Инсон тўғилибдики енг аввало ёруғ дунёни ва она алласини эшитади.
 Мамлакатимизда олиб борилаётган комил инсон тарбияси жисмонан бақувват, ахлоқан пок, маънавий баркамол, ватанпарвар ҳамда инсонпарвар ёшларни озод ва обод Ватан равнақи йўлида фаол шахс этиб вояга етказишга қаратилган.
Мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб маънавий

Ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш

QarMII
Илм-фан
Ҳар бир давр ёшларининг билим даражаси, фикрлаши, дунёқараши, маънавий қиёфасига қараб ўша жамиятнинг эртанги кунини аниқ тасаввур этиш мумкин. Зеро, ёшлар жамиятнинг туб негизи, аҳолининг илғор қатлами, келажакнинг ишончли эгаларидир. Бозор муносабатларига ўтиш даврида устувор ҳисобланган давлат илмий-техника сиёсатининг моҳияти республика ички

O’zbek milliy kurashi

QarMII
Илм-фан
Dunyodagi boshqa xalqlarda bo’lgani kabi O’bekistonimiz hududida ham qadim zamonlardan beri  kungil ochar o’yinlar o’tkazilib kelingan. Bularga uloq, chillak, chovgan va boshqalarni misol keltirsa bo’ladi O'zbek sport turlaridan biri bo'lmish kurash uch yarim ming yillik tarixga EGA an'anaviy sport xalqining. Kurash English grammatik shakli  u qatorni qadimiy Sharq adabiy manbalarida yakkama-yakka olishuv va ijtimoiy ko'ngilochar sport turi sifatida tilga olingan.

Нўхат даласида учрайдиган бегона ўтлар

QarMII
Илм-фан
Лалмикор ерларда экинлар ҳосилдорлигини кескин камайиб кетишининг асосий сабабларидан бири бегона ўтларнинг кенг тарқалишидир. Олимларнинг тадқиқотларга кўра лалмикор ерларга экин экилганда бегона ўтлар катта зарар етказиб, ҳосилдорликни 25 – 40% гача камайтириб юборади.

Илму- хунарнинг афзалликлари

QarMII
Илм-фан
Эй келди фунуни, илм таслим санга,
килмок анга лозим, булди таъзим санга,
Гарчи йук эрди кувват оёгимда, вале.
Келдим бош ила олгали таълим санга.
                Огаҳий
        
Кундалик ҳаётимизда оддийгина шундай

Русийзабон гуруҳларда ўзбек нутқ одобини ўқитишда узлуксизлик ва узвийлик

QarMII
Илм-фан
Қарши муҳандислик иқтисодиёт инсититути катта ўқитувчилари
                      Н. Шодмонова,  Л.  Бадалова
 
Русийзабон гуруҳларда  ўзбек  нутқ  одобини ўқитишда узлуксизлик ва узвийлик
 
<h1 style=«margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;»

Мақол - боғловчисиз қўшма гаплар

QarMII
Илм-фан
Тилларни ўқитиш кафедраси ўқитувчиси    М. Аминова
 
Мақол — боғловчисиз қўшма гаплар
   
          Мақолларнинг аксарияти боғловчисиз қўшма гаплар бўлиб, улар ҳам синтактик қурилишига кўра одатдаги қўшма гапларга мос келади, лекин симантик-поэтик жиҳатдан улардан

Ўзбек халқининг миллий тарбия тизими

QarMII
Илм-фан
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти «Ўзбекистон тарихи» кафедраси ўқитувчиси  Ў Абдуллаев
 
Ҳар қандай халқ қадимий ёки кейинроқ таркиб топишидан қатъий назар ўз миллий тили, этнографик қиёфаси, ҳаёт тарзи қоидалари, руҳий-эмоционал хусусиятлари, урф-одатлари, анъаналари, расм-русумлари, иқтисодий муносабатлари ва хўжалик

Амир Темур – буюк дипломат

QarMII
Илм-фан
ҚарМИИ “Ўзбекистон тарихи” кафедраси
ўқитувчиси Б. Боқиев
ҚарМИИ Саноат технологияси факултети
ООТ-181 гуруҳ талабаси М. Хамидова
 
Амир Темур ибн амир Тарағай 1336 йил 9 апрелда Кеш (Шаҳрисабз) вилоятининг Хўжа Илғор қишлоғида дунёга келган. Унинг отаси амир Муҳаммад Тарағай барлос улусига мансуб беклардан, баҳодир жангчи,

ОИТС- умр якуни эмас

QarMII
Илм-фан
Маълумот:  ОИВ касаллиги  илк бор 1981 йилда АКШдаги Юкумли касалликларни назорат килиш маркази томонидан кайд килинган. 2014 йилнинг 1 мартигача ушбу хасталикка чалинган 60 млн. киши расман руйхатга олинган булса, утган давр мобайнида шундан 25 млн. нафари вафот этган. Ачинарлиси, хар йили 2,7млн.нафар одам ОИВ/ОИТС вирусини юктириб

Ёшлар маънавий тарбиясида тарихий мероснинг ўрни

QarMII
Илм-фан
ҚарМИИ ўқитувчиси
Ж.Ш.Шоназаров
 
Маълумки, кишилик жамияти пайдо бўлгандан бошлаб тарбиялаш жараёни бор ва улар жамият тараққиёти даражасига қараб турлича амалга оширилади. Унда ҳар бир халқ ўзининг тарбия усуллари, шакллари, воситалари ва йўллари мавжуд бўлиб, булар вақтлар ўтиши билан кейинги авлодга мерос бўлиб ўтиб