топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+77.59
avatar

QarMII

Батафсил

Баркамол авлод дунёқараши шаклланишида тил - фикрлаш ва мулоқот воситаси

QarMII
Илм-фан
 Тил – муайян белгилар тизимидир. Тил воситасида жонзодлар ўртасида муайян ахборот алмашуви содир бўлади. Шу боис, тил белгилар тизими сифатида келиб чиқишидан қатъий назар, фақат инсонгагина хос ва у онг билан узвий боғлиқ. Чунки тилда онг гавдаланади. Тил ёрдамидагина онг кишининг ўзи ва бошқалар учун  воқеликка айланади. Тилда

Фикрлаб яшаш саодати

QarMII
Илм-фан
            Албатта, фикрлаб яшаш яхши. Айниқса, кўпчиликнинг ғами билан яшайдиган инсон узоқни кўради ва келажакка замондош бўлади. Лекин, айрим кишиларнинг саёз, енгил-елпи фикрлари баъзан таъбингизни хира қилади. Ҳаётга, инсонларга бўлган муносабатлари, тор доирадаги қарашларидан оқибатсиз ҳодисаларни келтириб

«Комил инсон тарбияси» ҳақида фикр

QarMII
Илм-фан
Ҳар қандай жамиятда комил инсонни тарбиялаш учун асосан унинг руҳий-маънавий оламини бойитиш, онгига эзгу фазилатлар ва юксак ахлоқ руҳини сингдириш алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада мусаффо ва бағрикенг, олийжаноб ва инсонпарвар дин бўлган Ислом дини инсонларни ҳалолликка, эзгуликка, инсоф-адолатга, бошқаларга яхшилик қилишга чорлаши билан катта

Миллий армиямизнинг шакллантирилиши ва ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиши тарихидан

QarMII
Илм-фан
  14 январь — Ватан ҳимоячилари куни қисқа давр ичида нафақат ҳарбийлар, балки армиямиз сафида муқаддас бурчини адо этганлар ва эндигина хизматга шайланаётган фарзандларимиз, қолаверса, барча юртдошларимизнинг энг азиз байрамларидан бирига айланди. Ушбу сананинг кенг миқёсда нишонланаётган халқимизнинг эл-юрт ҳимоячиларига бўлган хурмат-эҳтиромидан далолат беради.

Одам савдоси бугунги кунда – аср муаммосидир

QarMII
Илм-фан
Бугунги кунга  келиб  асримизнинг жиддий муаммосига айланган одам савдосига қарши кураш халқаро, минтақавий, кўп ва икки томонлама муносабатларни талаб этмоқда. Ҳозирга қадар жиноятчиликнинг ушбу турига қарши курашиш ва унинг олдини олиш мақсадида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг бир қатор ҳалқаро тавсиявий ва мажбурий характерга эга

Маънавият –ёшларга қанот

QarMII
Илм-фан
ҚМИИ 
ф.ф.н. Н.Очилова
 
         Биз бугунги кунда ёшлар маънавияти, маънавий тарбия ҳақида сўз борганда, бу борадаги қарашларимизни шакллантириш, навқирон авлодни янгича дунёқараш асосида камол топширишда муҳим ўрин тутадиган миллий ғоямиз тўғрисида тўхтамасдан ўтолмаймиз. Чунки ҳозирги

Миллий армиямизнинг шакллантирилиши ва ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиши тарихидан

QarMII
Илм-фан
  14 январь — Ватан ҳимоячилари куни қисқа давр ичида нафақат ҳарбийлар, балки армиямиз сафида муқаддас бурчини адо этганлар ва эндигина хизматга шайланаётган фарзандларимиз, қолаверса, барча юртдошларимизнинг энг азиз байрамларидан бирига айланди. Ушбу сананинг кенг миқёсда нишонланаётган халқимизнинг эл-юрт ҳимоячиларига бўлган

Меҳрга ташна мурғак қалблар

QarMII
Илм-фан
Ҳар бир оқил инсоннинг ва жамиятимизнинг муқаддас вазифаси, айтиш мумкинки, ҳаётининг маъноси қобил фарзандлар устириш, уларни ҳам жисмоний, ҳам маънавий жиҳатдан мукаммал қилиб тарбиялаш, камолини кўриш, ота-онасига, ватанига садоқатли кишилар этиб вояга етказишдан иборатдир.
                   

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” ВА УНИНГ ТАҲДИДИ

QarMII
Илм-фан
ҚарМИИ
Ижтимоий фанлар кафедраси
К.Мирзаев                 
«Оммавий маданият» туб моҳиятига кўра миллий маданиятларнинг кушандаси бўлиб, у маданий хилма-хилликни хушламайди Ҳозирда эса бирор мамлакат ёки халқни бўйсиндириш учун оммавий ахборот воситаларининг ўзи кифоя қилмоқда. Куч

Ватанпарварлик – энг олий туйғу

QarMII
Илм-фан
Ватанининг озодлиги ва ободлиги, унинг сарҳадларининг дахлсизлиги, мустақиллигининг ҳимояси йўлида фидойилик кўрсатиб яшаш, ўз юртининг ор-номуси, шон-шарафи, бахту саодати учун куч-ғайрати, билим ва тажрибаси, бутун ҳаётини бахш этишдек дунёдаги энг муқаддас ва олижаноб фаолиятни англатадиган туйғу. Ватанпарварлик ниҳоятда серқирра туйғу бўлиб,

“ОММАВИЙ МАДАНИЯТ”НИНГ ЁШЛАР ОНГИ ВА ҲАЁТИГА ТАЪСИРИ.

QarMII
Илм-фан
Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ўқитувчиси  
 Имомов Бобур Хўжаназарович
         “Оммавий маданият” ҳақида бугунги кунда кўплаб гапирилмоқда ва бу жараён ҳали ҳам тез суратларда давом этмоқда. Оммавий маданият қандай кўринишларга эга эканлигини, уни ҳаракатлантирувчи куч нималардан ташкил

Маънавият кўнгил чироғи, устозлар чироқ пиллигининг ёғи

QarMII
Илм-фан
Қудратли халқимиз асрлар давомида интилиб яшаган ва курашган мустақиллик деган бебаҳо неъматнинг қадр-қимматини теран идрок этиш, ўтган давр мобайнида босиб ўтган оғир ва машаққатли, айни вақтда шарафли йўлимиз, кенг кўламли ислоҳотларимиз, қўлга киритган улкан ютуқларимизнинг туб моҳияти ва аҳамиятини юртимиз ва жаҳон жамоатчилигига етказиш, содда қилиб айтганда, биз кеча ким эдигу, бугун ким бўлганимизни англаш, ватандошларимизни янги марра сари руҳлантириш, биз устоз-мураббий ва ота-оналарга юкланган маъсулиятли энг асосий вазифамиздир.

Ахборот хуружи ва мафкуравий ҳимоя

QarMII
Илм-фан
Ахборот тушунчаси бугунги кунда глобал моҳият касб этмокда. У инсон  тафаккурига турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, яхлит инсоният ҳаётини ва такдирини у ёки бу томонга буриб юборувчи, гох салбий, гох ижобий моҳият касб этувчи қудратли воситага айланди.
Компьютерлаштирилган дунё, ялпи ахборотлаштирилган глобал тизимнинг вужудга келиши

ОИЛА- МУҚАДДАС УЙҒУНЛИК

QarMII
Илм-фан
Юртимизда оила азал-азалдан юксак қадрланган. Бу қадрият истиқлол йилларида янада сайқал топди. Оила- шахс сифатида камол топадиган, дунёқарашнинг, одоб-аҳлоқинг, маънавиятинг шаклланадиган, дунёда борлингни, мавжудлигингни эслатиб турадиган қадрдон гўшадир. Кимгадир кераклигингни, кимларнидир асраб-авайлашнинг, тарбиялашинг лозимлигини, кимлардир йўлингга муштоқлигини, интиқ кутишини, меҳрингга зорлигини таъқидлаб тургувчи кўнимгоҳдир.
          Президентимиз таъбири билан айтганда, «Бу ёруғдунёда ҳаётбор экан, оила бор. Оила бор экан, фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор. Фарзанд бор экан, одамзод ҳамиша эзгу орзу ва интилишлар билан яшайди”. ¹
         

«Комил инсон тарбияси» ҳақида фикр

QarMII
Илм-фан
Ҳар қандай жамиятда комил инсонни тарбиялаш учун асосан унинг руҳий-маънавий оламини бойитиш, онгига эзгу фазилатлар ва юксак ахлоқ руҳини сингдириш алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада мусаффо ва бағрикенг, олийжаноб ва инсонпарвар дин бўлган Ислом дини инсонларни ҳалолликка, эзгуликка, инсоф-адолатга, бошқаларга яхшилик қилишга чорлаши билан катта