топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

мақола:

Маънавий-тарбиявий ишларда Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларининг ўрни.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Илм-фан

      Истиқлол йилларида мамлакатимиз ҳаётининг барча жабҳаларида юз бераётган туб ислоҳотлар Юртбошимизнинг номлари билан чамбарчас боғлиқдир. Президентимиз раҳбарлик даврининг биринчи кунлариданоқ ўз нутқлари ва асарларида юксак маънавият ва маърифатга урғу бериб,


Мусиқа фестивалига тайёргарлик

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Илм-фан

       Ўтмиши шарафли, бугуни саодатли, келажаги буюк кўҳна ва азим Самарқанд шаҳри яна турли мамлакатлардан ташриф буюрадиган нуфузли меҳмонларни кутиб олиш учун қизғин тайёргарлик кўрмоқда.


Обод турмуш йили: таълим тизимида эзгу мақсад ва муҳим вазифалар.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Илм-фан

      Мамлакатимиз аҳолисининг турмуш даражаси ва фаровонлигини янада оширишга қаратилган ишлар изчиллигини таъминлаш, жамиятимиз, халқимиз ва мамлакатимизнинг янада равнақ топишига хизмат қилиши мақсадида мамлакатимизда ҳар бир йилга шу давр ичида тараққиётнинг муҳим йўналишларини ифода этадиган ном бериш эзгу анъанага айланган.


Талаба дарсда “эслайдими?” ёки “эснайдими?”

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Илм-фан

                                                “Агар Сиз бирор одамни ўқитиб, бирор нарсага                                                  ўргатмоқчи бўлсангиз, янглишасиз –у ҳеч нарсани ўрганмайди”                                                                                                                        Бернард Шоу. 


Мустақиллик энг улуғ неъмат.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Илм-фан

      Мустақиллик энг азиз, энг улуғ неъмат. Мамлакатимизда барча соҳаларда эришилаётган ютуқлар, улкан бунёдкорлик ишлари, аҳоли фаровонлигининг ошиши, аввало, истиқлол шарофатидандир. Шунинг учун бутун мамлакат халқи ҳар йили мустақиллик байрамини катта шодиёна, кўтаринки кайфият ҳамда ўзгача шукуҳ билан кутиб олади. Ушбу байрамни тантанали кутиб олиш доимий анъанага айланган. Бу йил ҳам юртимизнинг барча ҳудудларида мустақиллигимизнинг 22 йиллигини муносиб кутиб олиш учун қизғин тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Мамлакатимиз раҳбарининг “Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма икки йиллик байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги қарори байрамга тайёргарлик ишларида энг муҳим дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда.  


Шакл эмас, мазмун муҳимроқ

Тошкент фармацевтика институти
Илм-фан

     Роман, қисса, достонларни ўқиб чиқиш учун кўп вақт ва ҳафсала зарур. В. Шекспир асарларини саҳнада томоша қилиш учун чипта олиш, театрга бориш, камида икки-уч соат ўша ерда бўлишга тўғри келади. “Уйқу истаги” (А. Чехов), “Анор” (А. Қаҳҳор) ҳикоясини мутолаа қилиш учун эса узоғи билан ўн-ўн беш дақиқа кифоя. Эътибор билан ўқиган киши улардан юз саҳифалик қисса, уч юз бетлик роман билан танишганидан кўра кўпроқ мутаассир бўлади. Ваҳоланки, ушбу ҳикояларда қаҳрамон ҳаётидаги битта воқеа қаламга олинади.


XXI аср ёшлари ва уларнинг ҳар қандай ёт ғояларга қарши кураша олиш масъулиятини ошириш

Блог им. behzodostonov

   Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов маънавиятга қаратилган ҳар қандай таҳдид ўз-ўзидан  мамлакат, унинг миллий манфаатларни, соғлом авлод келжагини таъминлаш йўлидаги жиддий хабарлардан бирига айланиши ва охир-оқибатда жамиятни инқирозга олиб келишини алоҳида қайд этади. Чунки, дейди муаллиф – дунёдаги зўравон ва тажовузкор кучлар қайси бир халқ ёки мамлакатни ўзига тобе қилиб, бўйсиндирмоқчи, унинг бойликларини эгалламоқчи бўлса, авваламбор, уни қуролсизлантиришга, яъни энг буюк бойлиги бўлиши миллий қадриятлари, тарихи ва маънавиятидан жудо қилишга уринади1. Шунинг учун – бу Шарқ ёки Ғарб мамлакатлари бўладими, олис Африка ёки Осиё қитъаси бўладими – жаҳоннинг қайси бурчагида бўлмасин, маънавиятга қарши қандайдир таҳдид пайдо бўладиган бўлса, ўзининг бугунги куни ва эртанги истиқболини ўйлаб яшайдиган ҳар бир онгли инсон, ҳар бир халқ ташвишга тушиши табиий, албатта. ХХ асрда дунёда ғоявий қарама-қаршиликлар кескин ва мураккаб тус олган давр бўлди. ХХ аср сўнгида икки қутбли дунёнинг барҳам топиши, нисбий мувозанатнинг бузилиши натижасида жаҳондаги мафкуравий манзаралар тубдан ўзгарди. Юртбошимиз Ислом Каримов таъкидлаганидек, «ХХ аср охирида дунёда жўғрофий-сиёсий аҳамияти ва кўлами жиҳатидан ноёб ўзгаришлар рўй бермоқда. Бу ўзгаришлар бетакрор. Улар нафақат мамлакатлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда вужудга келган қарашлар ва уларнинг механизмларини чуқур ўйлаб кўришни, балки кўп жиҳатдан қайта баҳолашни ҳам талаб қилади. «Совуқ уруш» даврида халқаро муносабатларга асос бўлган кўп қоидалар, тамойиллар ва ғояларни тубдан қайта кўриб чиқиш талаб қилинмоқда. Бутун дунё яхлит ва бир-бирига боғлиқ тизим бўлиб бормоқда, унда ўзи — ўзидан қаноатланишга ва маҳдудликка ўрин йўқ. Бу ҳол ҳозирги халқаро муносабатларни шакллантирганда, халқаро тузилмалар билан ўзаро алоқаларда ва уларнинг фаолиятида иштирок этганда мутлақо янгича ёндашувларни ишлаб чиқишни зарур қилиб қўймоқда»2. Президент И.А.Каримов маънавий таҳдидлар ҳақида гапирар экан мафкуравий, ғоявий ва информацион хуруж каби инсон руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини қўйган, тили, дини ва эътиқодидан қатъи назар, ҳар қайси инсоннинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашга қарши қаратилган хуружлар моҳиятига тўхталади3. Инсоният тарихи – XXI асрга қадам қўйди. ХХ аср тарих бисотидан ўрин олди. Мантиқан инсоният ўтмишдан тегишли сабоқлар чиқариши ва XXI асрда тарих варақларига хижолатлик билан битиладиган воқеа-ҳодисаларнинг содир бўлишига йўл қўймаслиги керак эди. Қашшоқлик, экологик муаммолар, захиралар тақчилиги, оммавий касалликлар, диний ақидапарастлик ва терроризм ХХ асрдан XXI асрга мерос бўлиб ўтди. Устига-устак, айрим кучларнинг уринишлари натижаси ўлароқ, хавф-хатарлар рўйхати янгилари ҳисобига янада кенгайди. Демографик инқироз, демократия экспорти, маънавий қашшоқлашув, ахборот урушлари, ғарбона турмуш тарзини тиқиштириш каби хавф-хатарлар шундоқ ҳам безовта дунёнинг ташвишларини кўпайтирди. Одамзоднинг мавжуд иллатларга қарши кураши қайсидир жиҳатдан афсоналарда тасвирланадиган кўп бошли аждар билан олишувни эслатади. Аждарнинг битта боши танасидан жудо қилиниши заҳоти, шу жойдан икки-учта бош ўсиб чиқиши бу маҳлуқ билан курашиш нақадар машаққатли эканини кўрсатади. Ёшларда дунёдаги мафкуравий манзарасини ва глобаллашув жараёнларини теран англаш ва бу борада зарур кўникмалар ҳосил қилиб бормоқ лозим. Бунинг учун  ислом экстремизми ва ақидапарастлигига кескин кураш олиб бормоқ учун сиёсий, ҳуқуқий, маънавий билимларимизни чуқурлаштиришимиз лозим. Глобаллашув хақиқатда инсоннинг1 Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., Маънавият, 2008, 11-бет. 2  Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.: 6. — Т.: «Ўзбекистон», 1998, 240-241 — бетлар. 3 Ўша асар, 13-14-бетлар.


Миллий қадриятлар ва уларнинг ижтимоий тараққиётда сайқалланиши

Блог им. behzodostonov

   Миллий қадриятлар халқнинг кундалик ҳаёти ва турмуш тарзида ўзига хос мезон вазифасини ўтайди. Ушбу қадриятлар воситасида турли ҳодиса ва ҳолатларга, янги пайдо бўлаётган фаолият турлари ва расм-русмларга баҳо берилади. Ёш авлоднинг ҳаётий мўлжаллари, «замон қаҳрамони» ҳақидаги тасаввурлари ҳам маънавий қадриятлардан келиб чиқиб шаклланади. “Халқимиз сарчашмаларининг кўзлари қайтадан очилганлиги, — деб ёзади И. Каримов, — жаҳон маданияти ютуқларига зўр ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг маданий ва маънавий мероси теранлиги ва чуқурлиги англаб олинганлиги, ҳар бир авлоднинг ўз ўтмишига, олижаноб миллий ва диний анъаналарига ҳурмат билан қараш, уларни асраб — авайлаш руҳида тарбияланаётганлиги, айни чоғда ҳозирги замон жаҳон цивилизацияси ва уларга ошно бўлиш зарурлиги равшан англаб етилганлиги — мана шуларнинг ҳаммаси ҳаётбахш бир заминдирки, бизнинг янгиланиш ва халқимизнинг миллий ўзлигини англашини ошириш, аҳолининг сиёсий етуклиги ва фаоллигини кучайтириш борасидаги  сиёсатимиз  мана   шу  заминга  таянади”1. Миллий маънавий қадриятлар кўп асрлик тарихга эга. Ўзбекистондаги тарихий обидалар, маданий ёдгорликлар ё урф-одат ва маросимларни таҳлил қилиш, буларнинг пайдо бўлиши жуда қадим замонларга бориб тақалишини кўрсатади. Масалан, «Авесто» бундан 2700 йил муқаддам 12 минг мол терисига олтин харфлар билан битилган бу асар пайдо бўлиши учун ундан аввал ҳам камида неча минг йиллик давр ўтганлиги, теран ҳаётий тажриба ва ҳикматлар тўпланганлиги, шубҳасиз. Бу асар юксак маданий ҳаёт, фалсафа ва фан, ҳоттотлик ва муштарийлик ривожланиши натижасида яратилганлиги учун ҳам шу пайтгача ўз қимматини йўқотмади. Энг аввало,   шуни    қайд қилиш керакки, қадриятлар жуда сермазмун ва кўп қиррали тушунча. У биринчидан,    бирор объектнинг ижобий ёки сал- бий қимматини ифодаласа, иккинчидан, ижтимоий   онгнинг    норматив    белгиловчи — баҳоловчи жиҳати (субъектив  қадриятлар  ёки  онг  қадрият- лари) ни ифода этади. Шунга кўра объектив (ашёвий)    ва субъектив     (онг)      қадриятлари      бир-биридан    фарқланади2. Қадриятлар ичида энг биринчи ва энг умумийси ҳаётнинг ўзидир, чунки ҳаётдан маҳрум бўлиш қолган барча   қадриятлардан   фойдаланишни йўққа чиқаради… қолган қадриятлар,  аслини олганда, ҳаёт неъматларининг моҳиятидир, маданий қадриятлардир”3. Миллий ғояни объектив англашда қадриятлар ва маънавият оламини билиш ва уни амалий ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир қадриятнинг моҳияти ва аҳамияти табиат, жамият ва руҳий олам  ҳодисаларини билиш, илмий умумлаштириш, ижтимоий ва маънавий тараққиётга таъсир этиш имкониятлари асосида белгиланади4. Қадрият турлари: 1. Инсон яшаб турган моддий муҳит билан боғлиқ бўлган қадриятлар. 2. Анъаналар, урф-одатлар ва маросимларда намоён бўладиган ахлоқий  қадриятлар. 3. Инсоннинг  ақл-идроки ва амалий  фаолияти заминида шаклланган  меҳнат малакалари ва кўникмалари, билим ва тажрибалари, қобилият ва истеъдодларида намоён бўладиган қадриятлар. 4. Одамлар ўртасидаги жамоатчилик, ҳамкорлик, ҳайриҳоҳлик, ҳамжиҳатликка асосланган муносабатларда намоён бўладиган қадриятлар.1 Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. – Т., Ўзбекистон, 1996, 140-бет. 2 Барҳаёт миллий қадриятлар. – Т., 1996, 462-бет. 3 Маврунов А. Маънавий соғломлаштириш даври. – Т., 1994, 3-бет. 4 Назаров Қ., Очилдиев А.  Миллий  истиқлол  ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. – Т.: «Янги аср авлоди», 2002, (177- 178 – бетлар).


Баркамол авлодни миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш

Блог им. behzodostonov

    Мамлакатимизда миллий қадриятларни тиклаш бўйича жиддий тадбирларнинг амалга оширилаётганлиги маънавиятимизнинг тикланишида жуда муҳим аҳамият касб этмоқда. Маълумки, анъаналар халқнинг тарихий шаклланиши ва ривожланиши жараёнида яратилган ва аждодлардан авлодларга муқаддас мерос сифатида ўтиб келаётган бебаҳо маънавий бойлик ҳисобланади. Миллатнинг асосий белгиларидан бирига айланган одатларни асраш ва камол топтириш ҳар бир авлоднинг муқаддас бурчи бўлиб қоляпти. Анъаналар барҳаёт бўлиши учун, энг аввало, уни келажагимиз бунёдкорлари — ёшлар эгаллаши лозим. Анаъанавий халқ байрамларининг тикланиши ўзбек маданияти тарихида ўта муҳим воқеа бўлиб қолмоқда. Чунки байрамлар ҳаётнинг энг яхши томонларини ўзида мужассамлаштирган маданиятнинг йирик ва муҳим шакли ҳисобланади. Шу йўл билан азалий байрамларнинг тикланиши билан халқ маданиятининг энг қимматли томонларини жонлантиришга замин яратилди. Халқ анъаналарининг тикланиши борасида сўз борганда, ёшлар камолотида муҳим ўрин тутадиган халқ ўйинларига алоҳида тўхталиш лозим. Аждодларимизнинг энг қадимий анъанавий, кўпгина маданият шакллари — рақс, театр ва спортга хос маросимлар шу ўйинлар заминидан келиб чиққан ва тарихий жараёнда авлод — аждодларимизнинг соғломлаштирувчи воситаси бўлиб келган.  


Абу Наср Форобийнинг фозил инсон концепцияси

Блог им. behzodostonov

   Абу Наср Форобийнинг илмий меросини академик Музаффар Муҳиддинович Хайруллаев1 ҳар томонлама ўргандилар. Ушбу мақолада Абу Наср Форобийнинг комил инсон концепцияси ва унинг бугунги кундаги аҳамият ҳақида фикр юритмоқчимиз. Заминимизда камол топган, эл-юртга танилган буюк зотлар, комил инсонлар ўзларида маънавият ва маърифатни юксак даражада мужассам этган алломаларни кўплаб келтириш мумкин. Шундай инсонлардан бири Абу Наср Форобийдир. Комилликнинг белгиси ҳақ йўлидан бориб, халққа фойда келтиришдир. Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан қанчалик одамларга фойда келтирса, ёмонларни тўғри йўлга солса, ҳақ йўлида фидо бўлса, у шунча комил бўлади. Комил инсон иймон ва эътиқодлилик, ҳалоллик ва покликнинг олий тимсоли. Республикамизнинг ҳар бир фуқароси шунга  интилиб яшамоғи лозим. Мустақил Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтиш шароитида иймонли бўлиш, ҳалоллик ва поклик, виждонли ва диёнатли бўлиш нечоғлик зарур эканлиги ҳаммамизга аён. Мана шунинг учун ҳам Президентимиз маънавий баркамол инсон тарбиясида ёшларимизни элини, ватанини севувчи комил инсон килиб тарбиялаш ишига алоҳида аҳамият бериб келаётир. Президентимизнинг қуйидаги таърифида комил инсоннинг асосий хусусиятлари ҳар тарафлама чуқур ва теранлик билан баён қилиб берилганлиги диққатга сазовордир: «Комил инсон деганда, — деб ёзади Ислом Каримов, — биз аввало, онги юксак, мустақил фикрлай оладиган, хулқ атвори билан ўзгаларга ибрат бўладиган билимли, маърифатли кишиларни тушунамиз»1. Унинг шаклланганлиги даражасини характерловчи энг муҳим фазилатлар эса қуйидагилардир: ақлий зукколик, ҳуқуқий комиллик, ахлоқий етуклик, сиёсий теранлик, меҳнатга ҳалол муносабат, юксак маданий, маънавий савия, профессионал ифтихор, миллий ва умуминсоний ғурур ва бошқалар. Абу Наср Форобий йирик файласуф, тилшунос, мантиқчи, риёзиётчи, психолог, мусиқа санъатининг назариётчиси эди. У юнон маданияти, фани, фалсафасини яхши эгаллаган. Абу Наср Форобий ҳаётлигида «Муаллим ас- соний» («Иккинчи устоз»), яъни «иккинчи Арасту» фахрий номга эга бўлган. Абу Наср Форобий нодир асарлар яратган. Унинг «Фозил одамлар шаҳри», «Эхсонул улум» кабилардир.1 Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илм уйғониш маданияти. — Т., Фан, 1994; Хайруллаев М.М. Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. 2-е изд. Под ред. И.М.Муминова и М.М. Хайруллаева — Ташкент, 1976; Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии. — Т.,  Фан, 1967; Хайруллаев М.М. Фараби и учение. — Т.,  Узбекистон, 1967; Хайруллаев М.М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккирлари. — Тошкент, «Ўзбекистон», 1991 ва бошқалар 1 Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Т., Шарқ, 1998, 6-бет.


Хотимаси йўқ мавзу

Новости ZiyoNET

"ZiyoNET" ҳақида:


 


Бошланма бўлгач, хотима ҳам бўлиши керак. Лекин таълим-тарбия масаласи на танаффус, на якун билади. Чунки одам қалби – мудом ҳаракатда. Бир лаҳзадан кейин инсоният қалби қайси қутбга юз буриши – катта савол.


Компьютер қаршисида ўтирган бола маънавият ва жаҳолат чорраҳасидан энг тўғри йўлни танлаши – унинг онгида кечаётган курашда маърифат ғолиб келиши учун унинг ботинида, тийнатида, фитратида миллий иммунитет бақувват бўлиши керак.


 


Миллий иммунитет аждодларимизнинг муқаддас йўлини давом эттирилиши, миллий руҳнинг сайқалланиши, тафаккурнинг таназзул устидан ғалаба қозониши, миллий ўзакнинг асос, жавҳар, ҳаракатлантирувчи куч эканининг англаниши, танланиши ва ҳаётда ўзини намоён этишидир.


Умуммиллий қарашлар тизими – миллат тафаккури маҳсули бўлиб, у  асрлар силсиласидан омон ўтиб келган, синовларда тобланган миллий интеллект, миллий фаросат, миллий танловни англатади.


Бир сўз билан айтганда, барча тараққиёт маҳсулотлари қатори, глобал ахборот тармоғидан ҳам фақат ва фақат маърифий йўлда – умуммиллий жипсликни мустаҳкамлаш, авлодлар баркамоллигини таъминлаш, юртимиз номини жаҳонга тараннум этиш, умумбашарий маънавиятга ўз ҳиссамизни қўшишда фойдаланишимиз шарт.


 


Зотан, Юртбошимиз таъкидлаганидек, «фақат ана шундай асосда ёшларни ўз фикрига эга, турли маънавий хуружларга қарши собит тура олишга қодир бўлган, иродали, фидойи ва ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялашга эришиш мумкин».


 


 


Улдона АБДУРАҲМОНОВА,


«Til va adabiyot ta’limi» журнали мухбири

LEARN, ENGLISH

Блог им. mumtoz

Маълумки, мамлакатимизда Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни ҳамда Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш доирасида чет тилларини ўқитишнинг комплекс тизими, яъни камол топган, ўқимишли, замонавий фикрловчи ёш авлодни шакллантиришга, республиканинг жаҳон ҳамжамиятига янада интеграциялашувига йўналтирилган тизим яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги «Чет тилларини ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори тасдиқланди.


Мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида ZiyoNet Ресурс марказининг Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги бўлими томонидан бир қатор ишлар амалга оширилди.Fikr.uzдаги фикрлар

Новости ZiyoNET

«ZiyoNet» сайтининг фикрлар бўлимида сайт ҳақида фикрлар сўралганида Сардор Каримжонов: «Бу сайт менга имтиҳон тайёрлашимда жуда ҳам кўп ёрдам берди», Фаруҳ Рўзиқулов: «Ҳамма керакли рефератлар бор», деб ёзишган бўлса, айрим аъзолар: Мактабгача таълим муассаса ходимлари учун ҳам тегишли маълумотлар базаси кам. Бу фикрларга муносабатингиз?


Портал фойдаланувчилари учун бугунги кунда бир қатор намунали ишлар амалга оширилмоқда. Халқ таълими вазирлиги мактабгача таълим муассасалари бўлими, Халқ таълими вазирлиги болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реабилитация қилиш шўъбаси ҳамда Республика таълим марказлари билан ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда. Шу билан бир қаторда, тегишли ташкилотлар томонидан мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари ва педагог ходимлари учун ишлаб чиқилган “Методик тавсиялар”, “Услубий кўрсатмалар” ҳамда “Дарс ишланма”ларини йўналишлар кесимида порталга босқичма-босқич жойлаштириб бориш режалаштирилган.Мақсад: Баркамол авлодни тарбиялаш

Новости ZiyoNET

Тармоқ мақсади:


«ZiyoNet» тармоғининг асосий вазифалари ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг Ватанга бўлган муҳаббат туйғусини, Ўзбекистоннинг бой тарихи, халқнинг миллий анъаналари ва қадриятларини билишга асосланган юксак ахлоқий-маънавий фазилатларни мустаҳкамлашга, миллий истиқлол ғояларини ёшлар онг ва тафаккурига турли маънавий-маърифий манбалар асосида сингдиришга, фаол ҳаётий манбага эга бўлган баркамол шахсни вояга етказишга қаратилган миллий ахборот ресурсларини шакллантириш ва ривожлантириш кабилардан иборатдир. 


Ўнта бўлим бирлашса....

Новости ZiyoNET

Ўнта бўлим бирлашса...


 


ZiyoNet – Миллий телекоммуникация тизимида ўқув-таълим, илмий, ёшлар ҳамда болалар муассасалари ва ташкилотлари учун мўлжалланган ахборот материалларини бирлаштирувчи ягона ахборот-ресурс майдончага эга бўлган жамоат таълим ахборот тармоғи ҳисобланади.


Бугунги кунда порталнинг 10 та бўлими мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир:


 


Таълим. Бўлимда келтирилган маълумотлар ўқитувчилар, мактаб, коллеж ва лицей ўқувчилари, талабалар ва уларнинг ота-оналари учун мўлжалланган. Ушбу бўлимда ҳар бир таълим босқичининг мактабгача таълимидан бошлаб, олий ўқув юртидан кейинги таълимдаги статистик маълумотлар ва қонунчилик базаси келтирилган.


Таълим-тарбия ўчоғи

Новости ZiyoNET


«Зиё истаган қалблар бирлашган сарҳад» мақоласининг давоми (2)


Бу қарор мамлакат мактаблари, лицейлар, коллежлар ўқувчиларининг, олий таълим муассасалари талабаларининг ахборотга бўлган талаб-эҳтиёжларини ҳар томонлама қондириш учун зарур шарт-шароитларни яратди. Маҳаллий интернет тармоғининг таълимга оид ахборот ресурсларини ривожлантиришга катта туртки бўлди.Спорт-тарбия воситаларидан бири сифатида

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти
Илм-фан

Истиқлолга эришганимиздан буён ўтган  ниҳоятда қисқа давр бўлишига қарамасдан мамлакатимиз улкан тараққиёт йўлини босиб ўтди. Дунё ҳамжамиятида сиёсий, иқтисодий, маданий ҳамда спорт соҳаларида ўз ўрнимизга, мавқеимизга эга бўлиш  имконияти туғилди. Кўкрагига озодлик шамоли теккан давлатнинг эртанги куни қандай бўлиши, қайси йўлдан бориши, унинг келажак тақдирини белгилар эди. Ўтиш давримизнинг дастлабки йилларидаёқ эндигина оёққа тураётган республикамиз иқтисодиёти олдида қатор долзарб муаммолар турсада, энг асосий эътибор қанчалик вақт, маблағ кетишидан қатъий назар теран фикрли, маънавий баркамол, янги техника ва технологияларни мукаммал эгаллаган жисмоний бақувват, том маънода соғлом авлодни шакллантиришга қаратилди.


Зиё истаган қалблар бирлашган сарҳад

Новости ZiyoNET


«ZiyoNET» жамоат ахборот таълим портали ҳақида «Тил ва адабиёт таълими» журналининг июнь сонида юқоридаги мавзу остида катта мақола эълон қилинди. Ушбу мақола матни билан сиз азизларни ҳам таништириш истагидамиз.


 


    … Конию ҳайвони, агар худ набот,


Ҳар бири бир гавҳари олий сифот.


Борчасини гарчи латиф айладинг,


Борчадин инсонни шариф айладинг.


 


Алишер Навоий


 


Бошланма


 


Муқаддас Китобда ёзилишича, аввал СЎЗ яралди: «кун фаякун», яъни, бўл, дейилди – бўлди. Шунинг ўзи сўзнинг улуғлигига буюк далил. Алишер Навоий таъкидлаганидек, «инсонни сўз айлади жудо ҳайвондин, билким, гуҳари шарифроқ йўқ ондин»...


Сўз воситасида инсон ўзини англайди, англатади. Билим эгаллаш узлуксиз жараён. Ҳадиси шарифларда ҳам бежиз «бешикдан то қабргача илм изла», дейилмаган.


Буюк бобокалонимиз Ибн Сино бу фикрни давом эттиради:


 


Ҳеч бир гап қолмади, маълум бўлмаган,


Жуда оз сир қолди, мавҳум бўлмаган,


Билимим ҳақида чуқур ўйласам,


Билдимки, ҳеч нарса маълум бўлмаган.


 


Болалар спортини ривожлантириш соғлом келажак пойдевори

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти
Илм-фан

Ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида туб ислохотлар амалга оширилаётган ҳозирги  даврга  келиб cоғлом  авлодни  вояга  етказишда   спорт  ва  жисмоний  тарбия  ёшлар  ҳаётининг  ажралмас  қисмига  айланиб  бормоқда. Мустақил  Ўзбекистонимизнинг   келажаги  бўлган  ёшларга  кенг  имкониятлар,  шароитлар  яратиб  бериш,   уларга   тўғри  йўл   кўрсатиш,   манавиятли, жисмоний бақувват  қилиб  тарбиялаш  бугунги куннинг долзарб муоммолари ҳисобланади.


Комил инсонни тарбиялашда спортнинг ўрни

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти
Илм-фан

Комил инсонни тарбиялаш муаммосини ҳал этиш азал-азалдан инсониятнинг ўз олдига қўйган орзуларидан бири бўлиб келмоқда. Бугунги кунда ёшларни ҳар томонлама етук инсонлар бўлишида спорт ва жисмоний тарбиянинг аҳамияти ошиб бормоқда. Спорт инсон ўз-ўзини тарбиялаши, англашида етакчи омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Спортдаги кўрсаткичларининг ўсиш меъёрига қараб спортчи нафақат жисмоний, балки руҳий, ақлий, ахлоқий ва ватанпарварлик жараёнларига аста-секин ўзи ҳам сезиб-сезмай кириб боради. Бу жараёнларга кириб боришида устози, жамоаси, қўллаб-қувватловчи дўстлари муҳим ўрин эгаллаши мутахасислар адабиётларида кенг ёритилган. Спортчилар ва спорт жамоаларининг мусобақаларини томоша қилиб турган шахс шу спортчи ёки шу жамоа билан биргаликда иштирокда бўлишга ошиқади. “Стадионда ўз жамоасининг ғолиб чиққанини кўрган мухлиснинг куч ғайрати жўшиб, ўзи ҳам майдонга тушиб тўп сургиси келиб кетади. Чунки у ана шу жамоа тимсолида халқи ва ватанини, уларнинг катта имкониятларини кўради”1. Шунинг учун ҳам спорт инсон иродасини тоблайдиган, руҳият, аҳлоқи ва дунёқарашига таъсир қиладиган фаолият турларидан бири ҳисобланади.