создание топика, блога, фотосета или ссылки

мақола:

Jismoniy tarbiya instituti > Спорт мусобақалари шахс маънавиятини шақилланишидаги ўрнига алломаларимиз эътибори

Образование и наука

Алишер Навоий, Юсуф Хос Хожиб асарларида инсондаги етукликнинг шаклланишида жисмоний ҳаракатларнинг ўрнига алохида эьтибор берганлар. Бундай ҳаракатлар орқали инсондаги етукликни аниқлаш учун ўлкамиздаги турли байрамларда мусобақалар ўтказиш йўлга қўйилган. Жисмоний етукликда Юсуф Хос Хожиб ёшларнинг отларида яхши юришлари ва мусобақаларда иштирок эта олишини кўрсатиб ўтган. Яьни: улоқ, кўпкари мусобақалари. Хозирги кунда бундай мусобақаларни  “Наврўз” байрамидаги оммавий сайллар, спорт мусобақалари бунга мисолдир. Республика ҳукуматининг қарорлари, турли кўрсатмалари асосида маҳалла ва бошқа аҳоли истиқомат жойларида жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш ишларида махалла фаоллари спорт ташкилотлари ходимлари, кўзга кўринган спортчилар  билан ҳамкорликда иш олиб бормоқда. Шаҳарлар ва қўрғонларнинг аҳолиси ўртасида спартакиадалар, халқ миллий ўйинлари мусобақаларини ўтказиш анъаналарга айланган. Бунда спортнинг футбол, кураш, арқон тартиш, тош кўтариш, енгил атлетика каби турлари оммавий тус олди. Бу тадбирларга жисмоний тарбия ва спорт соҳасида таълим олаётган талабалар жалб қилиниб, ташкилий ишларда улар фаоллик кўрсатишмоқда.


 


ЎзДЖТИ п.ф.н.доц. Т.Д. Бойтўраев

Jismoniy tarbiya instituti > Инсон камолатида қадриятларнинг ўрни

Образование и наука

Шахслар ва миллатларнинг ўзаро муносабатлари жараёнига «ўзаро таъсир» ва «ўзаро бойитиш» орқали намоён бўладиган жараёнлар киради. Яъни,  шахс маънавий камолоти онадан туғилиши билан юзага келмайди, балки ҳар бир инсонни  тарбиялашда жамиятда  йўлга қўйилган тарбиявий усуллардан фойдаланилиб шакллантирилади. Шахс, инсон ҳеч қачон ўзгаларсиз яшай олмаганидек, миллат ҳам бошқа миллатлар, халқлар билан алоқа қилмасдан, тараққий эта олмайди, боз устига бугунги кунда дунёда «соф» миллат борлигига ҳеч ким гувоҳлик ёки кафолат бера олмайди. Жамият ҳам худди ана шу қонуниятлар  асосида баркамол авлодни шакллантиришга  интилиб боради.Бошқача айтганда, биз ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билан ёндашадиган, айни замонда шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган эркин, ҳар жиҳатдан баркамол, соғлом авлодни тарбиялашимизда спорт турлари билан шуғуллани мақсад қилган ёшларимиз билан ишлашимизга тўғри келади.  Ўзбекистоннинг мустақилликка эриши шарофати туфайли махаллалар, даҳа, мавзелар, йирик қишлоқ қўрғонларида (посёлкалар) аҳолининг жисмоний тарбия ва спорт, халқ миллий ўйинлари ҳамда оммавий соғломлаштириш ишларига жалб қилиш анча ривожланди. Мамлакатда миллий қадриятларнинг қайта тикланиши уни янада бойитишда маънавий-маърифий   тадбирларнинг олиб борилиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Аҳолининг ижтимоий турмуш даражаси тобора яхшиланмоқда. Бунда ўтказилаётган турли спорт мусобақалари, халқ миллий ўйинлари фестиваллари катта ҳисса қўшмоқда. Бу аҳолининг жисмоний тарбия ва спортга эҳтиёжи ошаётганидан далолат.


 


ЎзДЖТИ п.ф.н.доц. Т.Д. Бойтўраев

Jismoniy tarbiya instituti > Қадриятимиз ҳисобланган наврўз байрамида жисмоний етукликга эътибор

Образование и наука

Ўлкамиздаги энг қадимги ёзма манба ҳисобланган Зардуштийлик динининг “Авесто” китобида инсондаги жисмоний етукликни унинг ёши билан, уруғ ва қабиладаги вазифаси билан белгиланган. Ўрта Осиё азал-азалдан дехқончилик, чорвачилик, ҳунармандчилик билан кун кечирган халқларнинг макони бўлганини ҳисобга олсак, аҳоли ўзига керакли маҳсулотларни табиатдан олиш  учун инсондаги жисмоний сифатларни ривожлантириши керак бўлган. Инсон ва табиат ўртасидаги йил давомида бўлиб ўтадиган муносабатда асосий эътибор инсодаги жисмоний баркамолликка берилган. Маълумки, қабила ва уруғларнинг ахолисига турли жисмоний машқланир бажаришни ёшликдаги ҳаёти билан ўзаро боғланган. “Авесто”даги жисмоний етукликни баҳолаш инсонларнинг мусобақалардаги иштироки билан боғланган бўлиб, уларни қуйидагича белгилаш мумкин.


Читать дальше

Jismoniy tarbiya instituti > Ўзбекистон ДЖТИ талабалари Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги 11-умумтаълим мактабида амалиётда

Образование и наука

Ўзбекистон ДЖТИ талабалари Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги 11-умумтаълим мактабида институтда олган назарий билимлари асосида педагогик амалиётни юқори малакали мутахассис услубиятчи Маъмура Хайдарова бошчилигида ўтказиляпти. Мактабда жисмоний тарбия дарсларини ўтиш маҳоратини чуқур ўрганмоқдалар, бунда дидактик шакллари, усуллари ва шакллари воситаларидан кенг фойдаланилмоқда. Амалиётчи талабалар иштирокида мактаб ўқувчилари ўртасида соғломлаштириш, спорт тадбирлари ва мусобақалари ташкил қилиниб амалиётни юқори савияда ўтишга асос бўлмоқда. 26-бригада амалиётчи талабалар Отажонова Дилафруз, Базарова Феруза, Ибрагимов Зиёдулла, Абдурахмонов Шерзод, Ибрагимов Суннатилло, Убайдуллаев Ифтихор, Жўрақулов Миркамол, Йўлдошев Мираббос, Ашимов Нуржан,, Иргашов Шокзод, Хакимова Нодира ва  Базарова Ферузалар педагогик амалиётга фаол иштирок этмоқдалар.Амалиётчилар Отажонова Дилафруз ва  Базарова Феруза 1-синф ўқувчилари билан эрталабки гигеник машқларини ўтказмоқдалар.


 


манба

Jismoniy tarbiya instituti > ЎзДЖТИ талабалари педагогик амалиётда

Образование и наука

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти талабалари Тошкент шаҳар Юнусобод туманидаги 154-умумтаълим мактабида институтда олган назарий билимлари асосида педагогик амалиётни услубиятчи Даврон Қаландаров бошчилигида ўтказиляпти. Мактабда жисмоний тарбия дарсларини ўтиш маҳоратини чуқур ўрганмоқдалар, бунда дидактик шакллари, усуллари ва шакллари воситаларидан кенг фойдаланилмоқда.


Читать дальше

Блог им. tatuurgench > Фанни таркибини мантиқли структуралаштириш асосида интеллектли интеграллашган ўқитиш тизимини илмий-услубий асосларини яратиш.

Юсупов Д.Ф., Аширова А.И., Юсупов Ф.Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида бўлганидек, таълим тизимида ҳам ислоҳотлар йўлга қўйилдики, бунда таълим-тарбия жараёнига замонавий ахборот технологияларини олиб кириш, таълимни компьютерлаштириш, интеллектуаллаштириш модернизация қилиш муаммоларини ҳал этиш муҳим аҳамият касб этади. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» таълим тизими олдига янги педагогик ва ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва уларни ўқув-тарбия жараёнига қўллаш масалаларини режалаштириб, узлуксиз таълим босқичларида ўқув жараёнини ахборот технологиялари билан таъминлашни юксалтириш каби долзарб муаммоларни ҳал қилиш вазифаларини кўндаланг қилиб қўймоқда... 


Читать дальше

Блог им. tatuurgench > Интеграллашган ўқитиш тизимининг методик асосларини фанни таркибини мантиқли структуралаштириш асосида яратиш.

(ТАТУ Урганч филиали) Юсупов Ф, firnafas@mail.ru


(ТАТУ Урганч филиали) Садуллаева Ш.А ,orif_sh@list.ru


Замонавий психология-дидактика илмида, ўқув жараёнини илмий техникавий тараққиётининг гуркираб ривожланаётган ахборот ва компьютер технологияларининг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил қилишда, илмий методологик асосда ўқув материалини таркибини танлашда ҳамда уни ахборот коммуникация технологияларига мос равишда структуралаштиришга, ёндашишга етарлича методология ва технология ишлаб чиқилмаган. Ҳозирги шароитдаги ҳеч бир ўқув предмети (фани) интеграллашган автоматлаштирилган интеллектли ўқитиш концепциясига тўлақонли жавоб бера олмайди…


Читать дальше

Блог им. tatuurgench > Разработка информационно-алгоритмических подсистем интегрированных систем организационго управления производствами с интеллектом .

А.К.Юсупов, Ф.Юсупов (ТУИТ Ургенчский филиал, г.Ургенч)


 


Выполнения современных жестких требований повышения уровня организации производства, обеспечения надлежащей координации деятельности всех подразделений промышленного предприятия можно достичь  только путем объединения всех функции управления в единую интеллектуальную интегрированную систему управления.        В этих условиях одна из основных задач управление производством состоит в разработке совершенных методов, моделей и алгоритмов управления процессами на основе математических моделей технологических и производственных процессов, адекватно отражающих условия  неопределенности их функционирования и неточности  исходных данных, а также интенсивного воздействия внешних и внутренних возмущений с использованием экспертных (интеллектуальных) систем принятия управленческих решений. В рамках данной работы разрабатывается принципы формализация технологических и производственных процессов, построения моделей и алгоритмов управления интегрированных систем с интеллектом основного производства предприятий. Интегрированные системы управления предприятиями с интеллектом являются новым качественным уровнем развития систем управления объектами, процессами, выдвигает ряд новых научно-методологических проблем, связанных с направлениями интеграции существенных элементов (задач, подсистем, локальных задач) в единую управляющую систему с искусственным интеллектом.


Читать дальше

Блог им. tatuurgench > Ўқитишни индивидуаллаштириш жараёнида информатика фанида тарқатма материаллардан фойдаланиш.

С.С.содиқов, Ў.Сапаев (Тату Урганч филиали) 


 


Олий таълим педагогикасида “техника йўналиши фанларида тарқатма материал” тушунчаси, унинг моҳияти, функциялари ва бошқа жиҳатлари тўлиқ аниқланган эмас. Мазкур изланишда тарқатма материал Информатика фани дастурининг талабларига мос равишда амалга оширадиган, талабаларда мустақил ишлаш, изланиш, шуғулланиш ва шу каби ҳаракатларни вужудга келтирадиган ўқитишнинг индивидуал воситаси сифатида қаралади. 


Читать дальше